Mijn kind wil niet naar school

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind even of helemaal niet meer naar school wil. Iedereen heeft dat wel eens en dat is niet erg. Als het vaker voorkomt, neem dan na overleg met uw zoon of dochter samen contact op met de mentor van de school om te kijken wat er speelt en wat er mogelijk is. Want geen school is geen diploma. En dat lijkt voor uw zoon of dochter nu een hele opluchting, maar dat is niet het geval op de langere termijn. Hoe meer en langer het verzuim, hoe moeilijker de weg terug naar school.

Uw rol als ouder

Ga het gesprek aan met uw kind. Wat is de reden dat uw zoon of dochter niet naar school wil? Met welke vakken heeft uw kind moeite, waar ziet uw kind tegenop? Waar leert uw kind het beste? Als het thuis niet lukt, dan is de bibliotheek misschien een optie. Ook kunt u als ouder helpen met huiswerk, met plannen, extra bijles inschakelen of een gesprek met school. Denk bij extra bijles ook aan mensen in uw directe omgeving, bijvoorbeeld dat buurmeisje dat een kei is in wiskunde.

Problemen op school

Als het probleem vooral op school speelt, ga dan samen het gesprek aan met de school. Wanneer speelt het en waar? En wat is er aan te doen? Bijvoorbeeld een faalangstreductietraining, een training sociale vaardigheden of een gesprek met de vertrouwenspersoon. Misschien helpt het over te stappen naar ander onderwijs of andere school met een ander profiel. Ook kunt u in gesprek met de schoolmaatschappelijk werker of intern begeleider van de school, of jeugdhulp. Onderaan deze pagina staan handige links naar organisaties die ondersteuning bieden.

Passend onderwijs

Als uw kind extra ondersteuning op school nodig heeft (basisschool of middelbare school) dan kunt u samen met de school kijken welke aanpassingen nodig en mogelijk zijn. Soms is meer nodig en dan betrekt de school in overleg met u als ouder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Iedere school is aangesloten bij een Samenwerkingsverband.

Voor de basisschool

Voor de middelbare school

Voor het MBO

Passend Onderwijs ROC A12

Aeres MBO 

Ook zijn er plusvoorzieningen in de regio waar individueel maatwerk voorop staat. Hier kunt u gebruik van maken nadat de school en het samenwerkingsverband u hebben doorverwezen. Kijk op de pagina over plusvoorzieningen welke organisaties er in regio Vallei zijn.

Hulp en ondersteuning buiten school

Als u en uw kind willen buiten school, dan kunt u contact opnemen met de organisaties in uw eigen gemeente. Klik daarvoor op onderstaande link voor de contactgegevens per gemeente: