Plusvoorzieningen in Regio De Vallei

Als thuis en op school alles is geprobeerd en het lukt niet, dan zijn er plusvoorzieningen in de regio. Dit zijn voorzieningen die op maat worden gemaakt voor een kind. Hier kan uw zoon of dochter alleen gebruik van maken na een doorverwijzing van de school en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteunt iedereen met vragen over gezond opvoeden en opgroeien. Het CJG is in elke gemeente vrij toegankelijk en de gegevens om te bellen of mailen kun je vinden per gemeente via de onderstaande links:

Jeugdhulp

Als er problemen thuis spelen, maar ook bij ernstige psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren dan kan behandeling door een psycholoog noodzakelijk zijn. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de lokale teams in de gemeente waar u woont.

Jeugdhulp Ede, Rhenen, Renswoude, Nijkerk, Scherpenzeel en Veenendaal. Check de website van de Jeugdhulpregio Foodvalley. Woont u in Wageningen? Ga naar Jeugdhulp Wageningen.

Overige voorzieningen

Back to a future

Back to a future is voor leerlingen tussen 12-23 jaar die school voortijdig dreigen te verlaten of al verlaten hebben. Back to a Future helpt jongeren die in een negatieve spiraal zijn terecht gekomen om toch hun opleiding succesvol af te ronden, én jongeren die het afronden van een opleiding al hebben opgegeven om werk te vinden bij een werkgever met toekomstperspectief.

Comma

Comma staat voor COMpetenties en MAatwerk in onderwijs: we willen leerlingen helpen hun competenties te vergroten door hen maatwerk te bieden. Bij Comma doen we dit voor leerlingen met internaliserende gedragsproblemen, zoals (school)angsten of depressie.

Doorstart

Doorstart bestaat uit een team van deskundigen, die ingevlogen kunnen worden op school om extra ondersteuning te bieden. Binnen de school willen we leerlingen en docenten helpen door een maatwerktraject te bieden, aanvullend op wat de school zelf al aan ondersteuning geeft. Ons doel is dat de leerling, met ondersteuning van Doorstart, zijn school zonder onderbrekingen kan afmaken.

Overstag

Op Overstag werken we via maatwerktrajecten in eerste instantie toe naar een succesvolle terugkeer op de eigen school. Wanneer dit niet haalbaar blijkt, gaan we samen met ouders, hulpverlening en de eigen school op zoek naar een andere vorm van passend onderwijs.

Praktijkleren

De Pilot Praktijkleren biedt kansen en neemt drempels weg. Mensen die graag met hun handen werken, maar geen startkwalificatie hebben, kunnen bij deelnemende werkgevers hun praktijkverklaring halen.

Schakelroute (Ede)

Individuele aanpak van jongeren van 16- 23 jaar die vastgelopen zijn in het onderwijs (Ede). Lees voor meer informatie de folder over Schakelroute (pdf, 114 KB).

Aan de slag (Veenendaal)

Aan de slag biedt een individuele aanpak van jongeren van 15-23 jaar die vastgelopen zijn in het onderwijs.