Veelgestelde vragen

In principe moet je onderwijs volgen vanaf 5 jaar tot je 18 jaar oud bent en ben je leerplichtig. Dit geldt voor jongeren op het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en ook voor jongeren met een andere nationaliteit die woonachtig zijn in Nederland. Als je net in Nederland woont moeten je ouders je binnen 3 maanden inschrijven op een school.

Voor meer informatie over de leerplichtwet, kijk op de website van de Rijksoverheid

Als je regelmatig zonder reden afwezig bent, zal school een gesprek met je aangaan. Meestal neemt de mentor of studieloopbaanbegeleider contact met je op. Die zal met jou bespreken wat er aan de hand is en je helpen om toch naar school te gaan. Ben je daarna nog steeds veel afwezig dan moet school dit melden bij het verzuimloket van DUO. Een leerplicht- of kwalificatieplicht ambtenaar van de Gemeente waarin je woont neemt vervolgens contact met jou en je ouders op. Tot 16 jaar is dit een leerplichtambtenaar, tussen de 16- en 18 jaar gaat het om een kwalificatieplicht ambtenaar.

 • Het belangrijkste wat een leerplicht- of kwalificatieambtenaar doet is zorgen dat jij weer naar school gaat of kan gaan;
 • biedt bij (dreigend) verzuim een luisterend oor en denkt met jou en je ouders mee om zoveel mogelijk zelf tot oplossingen te komen om het verzuim te stoppen;
 • onderzoekt waarom je zonder toestemming van school wegblijft en gaat daarvoor in gesprek met jou en je ouder (s). Een kind vanaf 12 jaar of ouder kan ook zelf strafbaar zijn en is samen met ouders verantwoordelijk voor dat hij naar school gaat.
 • kan je doorsturen naar Bureau HALT (Het ALTernatief) voor een leer- of werkstraf. Dat kan alleen als een je niet eerder met justitie in aanraking bent gekomen.
 • kan een proces-verbaal sturen naar het Openbaar Ministerie als je blijft verzuimen zonder goede reden;
 • Ook kan de leerplichtambtenaar aan de school vragen een zorgmelding te doen bij jeugdzorg;
 • werkt samen met de school en andere partners om spijbelaars en uitvallers zo snel mogelijk terug te laten keren naar school, eventueel met een steuntje in de rug van een schoolarts of IB-er/schoolmaatschappelijk werk van  de school, de jeugdhulp, de Raad voor de Kinderbescherming of een andere instelling;
 • ziet er op toe dat jongeren tot hun 18e jaar bij een opleiding staan ingeschreven totdat zij een startkwalificatie hebben gehaald;
 • checkt en motiveert jongeren tot 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, terug naar school te gaan om hun diploma te halen.
 • beoordeelt aanvragen voor vrijstellingen en extra verlof dat langer is dan 10 dagen.

Als je een leerplicht- of kwalificatieplicht ambtenaar wilt spreken, neem dan contact op met de afdeling leerlingzaken van jouw gemeente. Die vind je onderaan deze pagina. 

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Dit is niet voor niets. Jongeren met een startkwalificatie vinden gemakkelijker een baan vinden en worden minder snel ontslagen.

Uitzonderingen

 • De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs hebben gevolgd in het praktijkonderwijs.
 • Volg je de beroepsbegeleidende leerweg in het MBO, dan combineer je leren en werken.
 • Volg je onderwijs op het voortgezet speciaal onderwijs (VS0) met het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding? Dan moet je het jaar afmaken dat volgt nadat je 16 jaar geworden bent.

 • Ga in gesprek met mensen die je goed kent, zoals vrienden, je ouders of je mentor/studieloopbaanbegeleider van school. Vaak zijn er op je school allerlei mogelijkheden om je extra te ondersteunen om weer naar school te gaan.
 • Als je hulp wilt buiten school, kun je contact opnemen met de organisaties in je eigen gemeente. Klik daarvoor op onderstaande link voor de contactgegevens per gemeente:

Handige links

Staat hierboven je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. 

Contact kwalificatieplicht Doorstroompunt Vallei

Contactgegevens leerplicht per gemeente

Het Doorstroompunt Vallei werkt voor de gemeente Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.